Klachtenregeling

Heeft u een klacht? Blijf er niet mee rond lopen.

Het is belangrijk dat u zich goed voelt bij uw verloskundige. Want zwanger zijn is al spannend genoeg. Daarom doen we er alles aan om u en uw kindje goed te begeleiden. Zit u met vragen? Met twijfels? Bent u ergens ontevreden over? Vertel het ons dan. Liefst zo snel mogelijk, maar óók als u er al een tijdje mee rondloopt. Dan praten we er samen over en proberen we er snel iets aan te doen. Misschien kunnen we een misverstand uit de weg ruimen. Of u geruststellen. Of op een manier gaan werken waar u zich prettiger bij voelt.

We maken graag een aparte afspraak met u. Dan hebben we rustig de tijd om te praten. Als u het lastig vindt om het gesprek te voeren, kunt u iemand die u vertrouwt meenemen naar dit gesprek.

AFSPRAAK MAKEN

KLACHTENFUNCTIONARIS VAN HET CBKZ

Voel je niet de ruimte om je klacht bij ons kenbaar te maken, kom je er met ons niet uit, of wil je hulp bij het indienen van een klacht? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van het CBKZ: Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg. Zij zijn onpartijdig, werken onafhankelijk en helpen je graag verder met ondersteuning en advies. De klachtenfunctionaris zal ook bemiddelen bij het vinden van een oplossing.

De externe klachtenfunctionaris van het CBKZ is telefonisch bereikbaar op alle werkdagen, via 088-0245123. Tevens kun je mailen naar klachtverloskunde@cbkz.nl. Voor meer informatie kijk je op www.klachtverloskunde.nl.

DE KNOV-KLACHTENCOMMISSIE

  • heeft geheimhoudingsplicht
  • behandelt je klacht onafhankelijk
  • hanteert het beginsel van hoor en wederhoor van klager en aangeklaagde
  • doet een uitspraak over de gegrondheid van de klacht
  • kan adviezen geven
  • doet geen uitspraak over financiële aangelegenheden
  • doet geen uitspraken over (eventuele) rechtsgevolgen

> Ga naar de website van de KNOV